Jeugd GGZ

Visie sluit geen contract met gemeente voor jeugd GGZ in 2017
Sinds 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen en jongeren niet langer door uw zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed. Voor 2015 had Visie een contract gesloten met de gemeente Deventer (regio IJsselland), aangezien we het werken met uw kinderen graag wilden voortzetten. We zien deze behandelingen als een belangrijk onderdeel van ons werk.

Het afgelopen jaar hebben we  gemerkt dat de administratieve handelingen die horen bij het contract met de gemeente, niet in verhouding staan tot de tijd die we bezig zijn met de behandeling zelf. Hierdoor hebben we het idee dat de focus is komen te liggen op de verantwoording van de behandeling in plaats van op onze cliĆ«nten.

Deze focus willen we weer terugleggen waar deze hoort, bij het behandelen van de klachten van uw kind. Daarom hebben we  besloten  om voor 2017 geen contract meer af te sluiten met de gemeente.

Inhoudelijk gezien, blijft dit ons gebied van expertise en blijft het dus mogelijk uw kind aan te melden indien u de behandeling zelf wilt bekostigen. Een andere reden om voor Visie te kiezen als het gaat om de behandeling van uw kind is wanneer er geen volledige psychische diagnose aanwezig is. EMDR behandeling na het doormaken van een traumatische gebeurtenis is bij uitstek de expertise van de psychologen werkzaam bij Visie.

Wanneer u gebruik wenst te maken van vergoede zorg door de gemeente kan u zich wenden tot andere psychologen in de buurt.

Aanleveren gegevens CBS
In de Jeugdwetgeving is de verplichting opgenomen voor jeugdhulpaanbieders om halfjaarlijks beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). Hier leest u meer over deze wetgeving.