Tarieven

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Het huidige bekostigingssysteem voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel. Wilt u hier meer over weten? https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Bij Visie wordt alleen ambulant gewerkt door GZ-psychologen. De psychologen van Visie vallen onder kwaliteitsstatuut sectie II. Het tarief van het consult hangt af van het soort consult en de tijdsduur. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling. 
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van bepaalde klachten/problemen wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed (zoals bijvoorbeeld burn-out en aanpassingsstoornissen). Behandeling van dergelijke klachten is wel mogelijk, maar hiervoor geldt een particulier tarief (‘Niet basispakketzorg consult’, zie onder).

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende typen consulten, die bij Visie gebruikt worden, en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 of 60 minuten, tenzij anders met u is afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Dit zijn de wettelijk bepaalde tarieven van de NZa.

Consult Diagnostiek 2024
Diagnostiek 30 minuten: 114,20 euro
Diagnostiek 45 minuten: 159,70 euro
Diagnostiek 60 minuten: 183,44 euro
Consult Behandeling 2024
Behandeling 5 minuten: 31,48 euro
Behandeling 15 minuten: 56,19 euro
Behandeling 30 minuten: 95,67 euro
Behandeling 45 minuten: 135,89 euro
Behandeling 60 minuten: 161,46 euro
Behandeling 75 minuten: 198,72 euro
Behandeling 90 minuten: 242,76 euro
Behandeling 120 minuten: 346,41 euro
Overig 2024
Intercollegiaal overleg kort ˂ 5 min: 25,05 euro
Intercollegiaal overleg lang ˃15 min: 76,35 euro
Niet basispakketzorg consult: 131,82 euro
Toeslag reistijd tot 25 minuten: 34,76 euro
Toeslag reistijd vanaf 25 minuten: 89,63 euro
No show 2023
Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 50,– bij u in rekening te brengen, binnen 48 uur brengen wij daar de helft van bij u in rekening. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgvraagtypering
Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de behandelaar een vragenlijst in. Het resultaat daarvan wordt door de psycholoog meegenomen in het bepalen van het zorgvraagtype in de vorm van een code.  Deze code moet vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. 

Basis GGZ
Behandeling kan bij Visie alleen plaatsvinden in de Basis GGZ (BGGZ). Er wordt binnen de BGGZ uitgegaan van maximaal 12 consulten op jaarbasis.

Vergoeding
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.
De psychologen van Visie hebben alleen een contract met ENO/ Salland en haar labels afgesloten voor 2024. Zie hiervoor: https://visie-psychologie.nl/algemeen/gecontracteerde-verzekeraars/
Facturen worden maandelijks of per kwartaal verstuurd. Bent u verzekerd bij ENO/ Salland dan dient de behandelend psycholoog de factuur in.
Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? Dan dient u de factuur zelf bij de zorgverzekeraar in. Afhankelijk van de zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering! U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons. Let op, voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 euro of hoger). 

Zelfbetalers
Indien u dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. Het tarief dat hierbij hoort is dat van het niet-basispakketzorg consult.