Tarieven

1) Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “gecontracteerde verzekeraars”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 375 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook wanneer u een zogenaamde ‘budgetpolis’ heeft afgesloten. Er gelden dan (soms) andere voorwaarden.
2) Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee Visie in 2020 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Product Prijs Tijd inclusief indirecte taken
kort €503,47 90-294 minuten
middel €853,38 295- 495 minuten
intensief €1383,65 496- 750 minuten
Chronisch €1330,98 750 minuten
Onvolledig behandeltraject €219,78 1-120 minuten
OVP consult (onverzekerd) €110,27 60 minuten 


Product kort, middel en intensief 
Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).

Na de intake wordt aan de hand van bepaalde criteria de zorgvraagzwaarte vastgesteld en met u besproken welk bovengenoemd product hierbij past.

Indien er geen contract tussen Visie en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt.
Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten. U betaalt maandelijks een voorschot, zodat u achteraf geen hoge rekening krijgt.

Behandelcomponent Contacttijd Indirecte tijd 
intake; dossier openen 45-60 min 30-45 min
consult kort 30 min 15 min
consult normaal 45 min 15 min
consult lang 60 min 15 min
dubbel consult 90 min 15 min
e-mailconsult 15 min
telefonisch consult 15 min 10 min

 

Onvolledig behandeltraject
Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor patiënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-IV classificatie) of voor patiënten bij wie al vroeg in de behandeling blijkt dat het patiëntenprofiel te zwaar is voor de Basis GGZ.

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Omzetplafond
Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.