Supervisie

Naast zo goed en effectief mogelijke behandelingen bieden, willen we graag onze kennis en enthousiasme voor het vak en voor de cognitieve gedragstherapie in het bijzonder overbrengen op aankomende cognitief gedragstherapeuten en/of gz-psychologen. Weten wat je doet en waarom je het doet, je kunnen vasthouden aan de lijn in je behandeling en je behandelplan, de cliënt centraal stellen en serieus nemen en up to date blijven in ons dynamische werkveld vormen een rode draad in ons werk als therapeut en ook als supervisor!

In onze praktijk zijn 3 supervisoren werkzaam:

Dorine SandersAnda van Zeist en Annelyn Surquin .

Zij zijn bekwaam in het geven van supervisie binnen het kader van de (geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie bij patiënten met verschillende stoornissen, algemene diagnostiek en behandeling. Je kunt dus supervisie vragen in het kader van je GZ-opleiding (K&J of Volwassenen) of in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Ook wanneer je ‘gewoon’ je vaardigheden wilt opfrissen of je technieken wilt bijschaven, kan je bij ons terecht.

Daarnaast kan je bij Dorine Sanders ook terecht voor EMDR supervisie. Zij is EMDR Europe Practitioner en supervisor bij de Vereniging EMDR Nederland. Zij geeft zowel supervisie over het basisprotocol (ter voorbereiding op de vervolgcursus) als supervisie ten behoeve van het practitionerschap. Dit geldt voor de opleidingsroutes EMDR bij volwassenen en EMDR bij Kinderen en Jeugdigen.

Wat leer je in de supervisie?

Hulpvraag
Net zoals de hulpvraag van je patiënt in je behandelrelatie centraal staat, staat het ook centraal binnen supervisie. Dat wat jij graag wilt leren, komt aan de orde.

Analyses
Je leert per patiënt te kijken naar de klachten, de samenhang ertussen, de ontstaansgeschiedenis en leert dit op een overzichtelijke en beknopte manier weer te geven in functie- en betekenis analyses volgens het kader van de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Je leert samen met je patiënt aangrijpingspunten voor behandeling te selecteren wanneer het lastig is en waar je patiënt het meest bij is gebaat.

Je leert over de betekenis van de analyses voor je behandeling. Wat heeft het voor nut om analyses op te stellen? Wat vertellen de analyses je? Hoe vertaal je de problematiek zoals weergegeven in de analyses naar interventies en een behandelplan?

Interventies
We geven competentiegerichte supervisie. Dit houdt in dat we je vragen video-opnamen te laten zien van verschillende – misschien door ons of al eerder –  aangeleerde interventies zoals het gedachterapport, exposure, gedragsexperimenten en meerdimensioneel evalueren. Ook komt Imagery & Rescripting aan bod voor het herevalueren van dysfunctionele representaties als alternatief voor EMDR. We kijken dan graag met je naar de video, om te zien waar je kwaliteiten liggen en hoe je bijvoorbeeld je vraagstelling aan je patiënt nog kunt verbeteren of verscherpen.

N=1 begeleiding
Een belangrijk en leerzaam onderdeel van de supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, is het schrijven van een N=1. Dit doen we graag, voor menig supervisant is dit  een klus waar erg tegenop wordt gezien! Samen maken we een tijdspad om zowel de behandeling te superviseren als het schrijfproces te begeleiden. Uit ervaring weten we dat die klus dan prima te klaren is en veel supervisanten geven aan dat het uiteindelijk toch een kroonstuk is op hun ontwikkeling!

Interesse? Neem contact met ons op via info@visie-psychologie.nl . Of mail rechtstreeks met een van de supervisoren.