Werkwijze

Voordat u bij een van de psychologen van Visie in behandeling komt is het belangrijk dat u zichzelf aanmeldt (met uitzondering van kinderen). Wanneer u een beroep wilt doen op vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraar, is een verwijzing van de huisarts of de jeugdarts noodzakelijk. Sommige verzekeraar accepteren ook een verwijzing van een bedrijfsarts of een medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet waaraan deze verwijzing dient te voldoen (informatie hieromtrent is te vinden op deze site onder ‘verwijzers’).  De verwijzing wordt steeds vaker rechtstreeks naar Visie gestuurd, maar dat betekent niet dat u daarmee aangemeld bent.
Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg.
Wanneer u aan beurt bent wordt u gebeld door uw aanstaande behandelaar om een eerste afspraak te maken. Let op, neem de verwijsbrief mee naar deze eerste afspraak.
Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De implicaties voor de kosten van de behandeling zullen eveneens met u doorgenomen worden. In het tweede gesprek zal het behandelplan met u doorgenomen worden en kan de behandeling starten.
De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.
Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de behandeling (tijdelijk) kan overnemen.

Bij Visie wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten om de kwaliteit en de voortgang van de behandeling te waarborgen. In ieder geval aan het begin en het einde van de behandeling (en soms tussentijds) worden deze vragenlijsten afgenomen.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Heeft u suggesties voor verbetering van de behandeling of een klacht? Lees hier verder.

Meer weten?

EMDR – Vereniging EMDR Nederland
VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
E-health suggesties gedurende wachttijd
NIP – Nederlands Instituut van Psychologen
BIG – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
GGZ richtlijnen – Multidiciplinaire Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Kwaliteitsstatuten ggz van de psychologen werkzaam bij Visie