E-health

Gedurende de wachttijd kunt eventueel gebruik maken van e-health middels een app of websites die u zelfstandig doorloopt gericht op ondersteuning of inzicht in de klachten. Indien gewenst kunt u deze informatie ook gebruiken of bespreken met uw behandelaar wanneer de daadwerkelijk behandeling start.

Ondersteunende apps en websites die eventueel gebruikt kunnen worden:

Website behandelhulp.nl: Op behandelhulp vind u artikelen, formulieren, filmfragmenten, boekentips en andere bronnen van zelfhulp die u kunnen helpen bij het omgaan met psychische klachten.

Mentaal vitaal: een website met informatie over mentale gezondheid, tips en oefeningen.

Mediant 5g app: Mediant 5G is een app die zich richt op het gedachtenschema. Er is aandacht voor gebeurtenis, gedachtes, gevoel en gedrag. Daarnaast wordt er informatie gegeven over cognitieve gedragstherapie (niet beschikbaar voor IOS)

Icouch: Een Engelstalige app die je kunt gebruiken om je gedachten op te schrijven en ze op basis daarvan uit te dagen. Icouch is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. (alleen beschikbaar voor IOS).

Mindfulness coach (VGZ): De gratis app biedt een programma van 5 weken om kennis te maken met mindfulness technieken.

Headspace: Een Engelstalige website en app voor begeleide meditaties en uitleg over mindfulness.