Restitutiepolissen 2017

Overzicht van de volledige restitutiepolissen 2017
Vrije artsenkeuze en 100% vergoeding NZa-tarief

Al deze restitutiepolissen bieden vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg tot het NZa-tarief (=Wmg-tarief). Niet opgenomen zijn restitutiepolissen die een lager maximum tarief vergoeden.
De keuze van de 16 polissen is gebaseerd op het overzicht van de Contractvrije Psycholoog, waarin voor de meeste polissen van 2017 vermeld is wat er vergoed wordt.

Verzekeraar                                        Polis                                                               Maandpremie

UMC Zorgverzekeraar Zorgverzekering 104,9 euro
Zekur Gewoon Zekur Zorg Vrij 105,53 euro
FBTO Basisverzekering Restitutie 108,5 euro
PNOZorg Basisverzekering 109,94 euro
VGZ Eigen Keuze 110,62 euro
Zorg en Zekerheid Zorgvrij Polis 113 euro
IZZ Restitutie 113,27 euro
ONVZ Basisverzekering 114,72 euro
Pro Life Principe polis restitutie 115,66 euro
Univé Zorgvrij 117,25 euro
de Goudse (VGZ) Eigen Keuze 118,95 euro
VVAA Basis 119,50 euro
De Friesland Vrije Keuze 120,50 euro
Avéro Achmea Zorgplan Restitutie 121,75 euro
Zilveren Kruis Achmea Basis Exclusief 121,75 euro
Menzis Basis vrij 122 euro

De maandpremies zijn gebaseerd op de laagste prijs bij verschillende vergelijkingssites, voor één volwassene, zonder aanvullende polis. Sommige polissen werden niet vermeld op deze vergelijkingssites. In die gevallen is gekeken naar de premie zoals vermeld op de website van de zorgverzekeraar.

Klik hier voor het originele artikel hierover.